TEL. 0497-382277

INFO@GANZENHOF.NL

Hartelijk welkom op de Ganzenhof, wij hopen dat jullie een fijn verblijf zullen hebben in een van onze accommodaties. Om een prettige sfeer te behouden willen we graag dat u op de hoogte bent van onze huisregels; wij adviseren u ook deze regels van tevoren door te nemen met uw groep!


Parkeren:
Auto’s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen plaatsen en parkeerstroken.
De inrit en verharding dient altijd vrijgehouden te worden, zodat evt. hulpdiensten of tractors altijd toegang hebben, en andere gasten kunnen passeren. Denk hier ook aan tijdens laden en lossen!
PAS UW SNELHEID AAN er kunnen kinderen of dieren lopen. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur géén autoverkeer op ons bedrijf.
 
Geluidsoverlast
Om de rust van onze andere gasten te waarborgen zijn buiten  geen radio’s, geluidsversterkers, megafoons of toeters toegestaan. Na 21.00 uur dient het al wat rustiger te worden buiten, en na 23.00 uur dienen alle activiteiten naar binnen te worden verplaatst, en willen we dus dat ook iedereen naar binnen gaat! Afwijken van deze regel alleen na overleg met de beheerders! Buiten mag geen muziek te horen zijn! Er is een kleine muziekinstallatie aanwezig, het meebrengen van grote installaties is niet toegestaan.

Gourmetten / Frituren/ en Biertapinstallaties:
Vanwege de gevoeligheid van de brand/rookmelders, de vette aanslag, en overbelasting van het elektriciteitsnet is het niet toegestaan om binnen te gourmetten of frituren. De frituurwagen komt graag langs! Ook het installeren van tapinstallaties is niet toegestaan!

Kampvuur/ Vuurkorf:
In het speelbos is een (gezamenlijke) kampvuurplek, als u dit even met ons overlegt kan hier een kampvuur gehouden worden, tot 24.00 uur (gemeenteregels), dan wel rustig terugkomen naar de accommodatie. Het gebruik van eigen vuurkorven is niet toegestaan. In de Ganzerik en bij de Pimpernoot in de Jachthut kan een houtkachel gestookt worden, Fluitekruid heeft een vuurschaal buiten.

Versiering etc.:
Het is niet toegestaan punaises of plakband in of op muren te gebruiken. In Fluitekruid en de Pimpernoot zijn voor evt. ophangen van slingers haakjes tegen het plafond bevestigd.  Evt. mag daar plakband op de deuren geplakt worden. De Ganzerik heeft prikborden etc. Hier géén plakband op deuren!!

Sport en Spel:
Hiervoor kunt u terecht op het speelveld bij uw accommodatie, en evt. voor een avond- of bosspel in het speelbos. Omdat er meer groepen tegelijk verblijven, dient dit in overleg te gebeuren. Het speelbos eindigt bij de sloot. LET OP; de sloot en het land hierachter hoort niet bij ons eigendom.
Er mag dus niet in de sloot gespeeld worden! Collegaboeren vinden het niet prettig als u op hun land komt; zij kozen niet voor recreatie op hun bedrijf. Fijn als u hier rekening mee wilt houden!

Huisdieren zijn welkom op ons bedrijf, mits ze geen overlast of gevaar betekenen voor andere gasten. Buiten het speelveld dienen ze aangelijnd te zijn. De dieren mogen NIET in de slaapkamers. Ze mogen ook niet alleen worden achtergelaten als de groep de accommodatie verlaat. Tarief per hond: € 10,00 per verblijf.

Schoonmaak:
Bij vertrek dient u het gebouw veegschoon achter te laten. De prullen- en vuilnisbakken dienen leeggemaakt te zijn en de afwas moet uiteraard ook gedaan zijn. Ook rommel op speelveld en in het speelbos en rond het gebouw dient te worden opgeruimd. Verder maken wij het voor u in orde. Wilt u tafels en stoelen in dezelfde opstelling plaatsen als bij aankomst.

LET OP;
Wij behouden ons altijd het recht voor naleving van deze regels te controleren. Aanwijzingen van beheerders dienen direct te worden opgevolgd. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van uw eigendommen. Verblijf is geheel voor eigen risico. Wij behouden ons tevens het recht voor zonder opgaaf van redenen personen te weigeren of te verwijderen.

DE GANZENHOF

Molenweg 14
5531 PN Bladel
Tel. 0497-382277
info@ganzenhof.nl

Powered by GSD